Door alle beperkingen door Covid-19 is er dit jaar helaas nog geen patiëntenbijeenkomst geweest. Wij hadden gehoopt op een betere situatie na de zomer, maar dat pakte dus anders uit. En zoals u weet, is er op korte termijn geen verandering te verwachten.

Het voorgaande heeft ons doen besluiten een online bijeenkomst te houden. Daarvoor nodigen wij u van harte uit. De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 25 november a.s. van 20:00 tot 21:30 uur.

Programma
 • 20:00   opening door Joost Veerman
 • 20:05   verenigingszaken:
   • bestuursverslag en financieel verslag 2019/goedkeuring kascommissie
   • voordracht nieuw (derde) bestuurslid (voorgedragen wordt Margriet van Drie)
   • rolverdeling bestuur
 • 20:15   update onderzoek door Professor dr. Carla van Herpen
 • 20:45   delen van een ervaring
 • 21:30   afsluiting

Voor het programmaonderdeel “delen van een ervaring” zoeken wij naar leden die hun ervaring (hun ‘verhaal’) met ons willen delen. Dat mag meer en minder persoonlijk zijn, net wat je wilt vertellen! Wij denken dat wij door jullie verhalen de verbinding kunnen bereiken die wij in deze tijd nog meer nodig hebben dan anders. Als je je ervaring wilt delen, kan je dat vermelden in dezelfde e-mail als waarmee je je voor de digitale bijeenkomst aanmeldt.

Aanmelden

De bijeenkomst wordt gehouden middels Zoom. De daarvoor benodigde app of software kunt u gratis downloaden. Bent u lid van onze vereniging en wilt u deelnemen aan de bijeenkomst? In dat geval verzoeken we u om u vóór 23 november a.s. aan te melden bij Sietske Arts (sietske.arts@radboudumc.nl). Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u dan per e-mail een link waarmee u aan de patiëntenbijeenkomst kunt deelnemen.

Bent u (nog) geen lid van onze vereniging en wilt u de bijeenkomst online bijwonen? Stuur dan vóór 23 november a.s. een mailtje naar mark@speekselklierkanker.org.

Tot 25 november!

Leave a Reply