Behandeling

Hoe wordt speekselklierkanker behandeld?

Iedere patiënt met speekselklierkanker wordt in een multidisciplinair overleg besproken. Hierbij zijn KNO artsen, kaakchirurgen, radiotherapeuten, een medisch oncoloog, een radioloog en patholoog aanwezig. Daarnaast zijn er ook verpleegkundig specialisten en case managers aanwezig. In dit overleg wordt een plan van behandeling gemaakt op basis van alle uitslagen van de onderzoeken.

Een groot deel van de patiënten met speekselklierkanker is te genezen. Dat is het geval als de speekselklierkanker niet op afstand is uitgezaaid. Meestal wordt speekselklierkanker dan behandeld door middel van een operatie. De plaats van de tumor bepaalt de wijze van opereren. Tijdens de operatie worden ook de lymfeklieren in de hals verwijderd. Dit gebeurt altijd als er uitzaaiingen in de lymfeklieren zijn, maar soms ook als ze er niet zijn. Vaak is er na een operatie een aanvullende behandeling met uitwendige bestraling (=radiotherapie) nodig.

Afhankelijk van het type kanker kan er een indicatie voor chemotherapie (tegelijkertijd met de radiotherapie) of hormoontherapie bestaan.

Indien de speekselklierkanker niet operatief verwijderd kan worden is genezing soms toch nog te bereiken met bestraling al of niet gecombineerd met chemotherapie.

Als er afstandsmetastasen (dit zijn uitzaaiingen) zijn wordt er afhankelijk van de soort van de speekselklierkanker en de uitgebreidheid een plan gemaakt. Als het aantal uitzaaiingen beperkt is, kan er soms nog geopereerd worden. Genezing is over het algemeen niet meer mogelijk en de keuzes van behandeling die gemaakt worden zijn gericht op het zo lang mogelijk behouden of verbeteren van de kwaliteit van leven.

Afhankelijk van de klachten en de soort speekselklierkanker en de conditie worden samen mogelijkheden voor hormoontherapie of chemotherapie doorgenomen.

Inmiddels weten was dat een heel aantal speekselklierkanker genetische afwijkingen in de tumor hebben, zogenaamde mutaties. Soms zijn deze mutaties aan te pakken met doelgerichte therapie, dat wil zeggen behandeling gericht tegen deze mutatie. Dit noemen we personalised, of te wel geïndividualiseerde behandeling.

Daarnaast wordt er onderzoek gedaan of immunotherapie (=afweerverhogende therapie), wat effectief is bij allerlei andere kankersoorten, ook werkt bij speekselklierkanker.