Waarom een Patiëntenvereniging Speekselklierkanker

Laten we samen een vuist maken om patiënten met speekselklierkanker een langer en beter leven te geven.”

Prof. Dr. Carla van Herpen, internist-oncoloog van het Radboudumc, tijdens de eerste bijeenkomst Patientenvereniging Speekselklierkanker 01 december 2015

Met 160 nieuwe patiënten per jaar, die ruim 20 verschillende soorten kanker kunnen krijgen, is speekselklierkanker een onbekende, zeldzame kankersoort. Speekselklierkanker wordt dan ook vaak laat ontdekt of voor iets anders aangezien. Specifiek speekselklierkanker onderzoek wordt nog weinig gedaan.


Informatie over speekselklierkanker is, net zoals lotgenoten, moeilijk te vinden. De patiëntenvereniging en deze website vormen een veilig en betrouwbaar platform. Het anker in het logo symboliseert de steun en het vertrouwen dat de patiëntenvereniging biedt in onrustige tijden

Ook is het voor een kleine patiëntengroep moeilijk om fondsen te werven en relevant onderzoek van de grond te krijgen. Met onze vereniging willen we daarom tevens zo veel mogelijk aandacht genereren en fondsen werven.

Daarom hebben we op 8 september 2016 het Taste4Life Gala georganiseerd en, samen met andere acties, al ruim € 202.000,- kunnen inzetten voor onderzoek! Maar we gaan door, onderzoek en lotgenotencontact is belangrijk. Dat meer mensen dat snappen blijkt uit spontane giften en opbrengsten van acties. Totaal tot nu toe ruim € 550.000,-. In 2020 volgen er weer meer acties!


Deze website heeft een forum voor patiënten, familieleden, mantelzorgers, artsen en iedereen die met speekselklierkanker te maken heeft en hierover wil lezen, delen of lotgenoten te zoeken.

Het forum is alleen voor leden opengesteld.


De Patiëntenvereniging Speekselklierkanker is ingeschreven bij de KvK Arnhem onder nummer 67920837