Acinic cell carcinoma

Deze vorm van kanker wordt ook wel acinus of acinair cel kanker genoemd en ontstaat uit speekselvormende cellen. In het verleden werd een bepaald subtype onderscheiden, het zogenaamde ‘mammary analogue secretory carcinoma’ (MASC), dat inmiddels als aparte entiteit geclassificeerd wordt. De huidige classificatie (tabel 1) van de WHO komt echter uit 2005.

Locatie
Verreweg de meeste (80%) acinic cell carcinomen komen voor in de oorspeekselklier (parotis) gevonden. Daarnaast komt deze vorm voor in de kleine speekselklieren in de mond.

Symptomen
Meestal een enkele, mobiele, langzaam groeiende massa in de oorspeekselklier.

Uitzaaiingen
Indien deze vorm uitzaait is dit meestal eerst naar lymfeklieren in de hals en pas daarna naar organen op afstand, met name de long.

Prognose
Over het algemeen is de prognose goed na operatie meestal gevolgd door radiotherapie, maar dit is met name afhankelijk van de aanwezigheid van uitzaaiingen in lymfeklieren en longen.