LET OP: Door de meest recente COVID-maatregelen is de ledenbijeenkomst van 24 november 2021 alleen via Teams te volgen. De geplande fysieke bijeenkomst in Nijmegen gaat dus NIET door. Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt enkele dagen voor aanvang van Sietske Arts van het RadboudUMC een e-mail met daarin een link waarmee de bijeenkomst online bij te wonen is.

Aangepast programma
 • 19:30  Opening door Joost Veerman
 • 19:35  Verenigingszaken:
   • vaststellen notulen patiëntenbijeenkomst 25 november 2020
   • voordracht nieuwe bestuursleden (voorgedragen worden Saskia Löhr en Eline van Nunen)
   • goedkeuring kascommissie
 • 19:45  Ervaringen delen fundraising
 • 20:00  Presentatie medische ontwikkelingen speekselklierkanker

Tot 24 november!

Leave a Reply