De Vereniging

De Patiëntenvereniging Speekselklierkanker is op 25 januari 2017 opgericht.

Uittreksel uit onze statuten:

De vereniging heeft als doel: het financieel steunen en anderszins bevorderen van onderzoek naar speekselklierkanker, het behartigen van de belangen van de leden, het organiseren van lotgenotencontacten, het geven van voorlichting aan patiënten bij wie (mogelijk) de diagnose speekselkierkanker is vastgesteld en behandelaars van deze patiënten.

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door: het werven van fondsen, het organiseren van telefonische opvang, het oprichten van zelfhulpgroepen, het uitgeven van nieuwsbrieven, brochures en folders, het houden van lezingen en het genereren van publiciteit, het behartigen van de belangen van de leden bij zorgaanbieders, verzekeraars en overheden, het verrichten van al hetgeen tot het bereiken van het doel van de vereniging bevorderlijk kan zijn.

De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst.

 

Het eerste boekjaar van de vereniging is geëindigd zonder leden en zonder saldo. Pas in 2018 zijn er betalende leden en zullen er ook diverse acties worden georganiseerd voor het werven van fondsen om verder, noodzakelijk onderzoek mogelijk te maken.

 

De vereniging is op dit moment bezig met het aanvragen van de ANBI status zodat uw giften aan de vereniging aftrekbaar zijn.